برنامه کامل ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
۱۴ بهمن ۱۴۰۲

این برنامه را با آخرین بخش از «سخنرانی» آقای پویا موحد شروع می‌کنیم و با «معماران صلح» به پایان می‌بریم و در فرصت‌های مابین و در ادامه هفته‌های گذشته به کتاب راه هنرمند نوشته جولیا کامرون توجه می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه