برنامه کامل ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۵ بهمن ۱۴۰۲

بخش به «به سوی دنیای بهتر» آغازگر برنامه امروز است و بعد از آن پیش‌خوان را خواهید شنید که مروری دارد بر گوشه‌ای از فعالیت‌های جامعه جهانی بهائی در سال ۲۰۲۳ میلادی و در نهایت بخش دیگری از کتاب «بهائیان» با عنوان آئین بهائی در یک نگاه را به سمع و نظر شما می‌رسانیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه