برنامه کامل ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۳ بهمن ۱۴۰۲

در پادکست هفت امروز با موضوع تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر جغرافیای ایران همراه شما عزیزان هستیم و امید به همراهی شما داریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه