پناهندگی از چالش‌های بزرگ جهان امروز ما

Program Picture

این روزها

پناهندگی از چالش‌های بزرگ جهان امروز ما
۰۴ تیر ۱۳۹۷

آنچه دلگرم‌کننده و امیدبخش است کوشش انسان‌هایی است که بین هویت انسانی خود و هویت انسانی پناهندگان تفاوتی نمی‌بینند، و با مشارکت پناهندگان در سازندگی، پویایی و شکوفایی جامعه، سعی در دوباره ساختن خانه‌ای نو برای تمامی افراد جامعه دارند!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه