سالروز درگذشت حضرت ولی امرالله

Program Picture

این روزها

سالروز درگذشت حضرت ولی امرالله
۱۳ آبان ۱۳۹۸

نگاهی گذرا در صفحات تارنمای رسمی جامعه جهانی بهائی در مورد زندگی حضرت شوقی افندی، ولی امرالله در آیین بهائی. www.bahai.org

news letter image

ثبت نام در خبرنامه