تاملی در کیفیت اطلاعات این روزها

Program Picture

این روزها

تاملی در کیفیت اطلاعات این روزها
۱۹ اسفند ۱۳۹۸

آیا اطلاعات درست، دقیق و به روز هم این روزها نیازمند پاره‌ای اصول اخلاقی نایاب مثل صداقت و انصاف و انسان دوستی است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه