بینش‌های برآمده از دین در توسعه

Program Picture

این روزها

بینش‌های برآمده از دین در توسعه
۳۱ تیر ۱۳۹۸

سرویس خبری جامعه جهانی بهائی، از یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌های سالانه اروپا در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی خبر می‌دهد، که در آن یبش از هشت هزار شرکت‌کننده نابرابری‌های جهانی را بررسی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه