به پیشواز ایام هاء

Program Picture

این روزها

به پیشواز ایام هاء
۰۶ اسفند ۱۳۹۷

«ایام هاء» روزهای جشن و سرور در تقویم آیین بهائی که بهائیان در سراسر جهان با برگزاری میهمانی و میهمان نوازی، بخشش و انفاق به فقرا و بینوایان و اهدا هدیه گرامی می‌دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه