به مناسبت روز جهانی لغو برده‌داری

Program Picture

این روزها

به مناسبت روز جهانی لغو برده‌داری
۱۱ آذر ۱۳۹۸

اگرچه نوع سنتی برده‌داری از میان رفته، اما میلیون‌ها انسان، از جمله یک کودک از ده کودک، قربانیان انواع مدرن برده‌داری هستند. مانند قاچاق انسان، کودکان کار، ازدواج اجباری و غیره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه