Program Picture

این روزها

آیین آینه
۲۱ آبان ۱۳۹۷

نکته‌ تامل برانگیز این روزها را در شعر پروین اعتصامی جستجو می‌کنیم. این روزهایی که در میان راهی از تاریکی و نور، در مرز بین حقیقت و سراب و در لبه‌ پرتگاه واقعیت و مجاز قرار گرفتند!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه