اهمیت و تاثیر هنر در زندگی – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

اهمیت و تاثیر هنر در زندگی – بخش ۱
۰۲ تیر ۱۴۰۰

گفتگو با: خانم فرزانۀ ثابتان، روان‌شناس و مشاور خانواده – بخش 1.

تاثیر هنر در تحول فرد و جامعه به حدی است که سازمان‌های بین المللی مانند یونسکو آن را چون ابزاری برای ایجاد صلح و دوستی به کار می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه