اهمیت و تأثیر هنر در زندگی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

اهمیت و تأثیر هنر در زندگی – بخش ۲
۰۹ تیر ۱۴۰۰

گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان، روان‌شناس و مشاور خانواده – بخش 2.

تاثیر هنر در تحول فرد و جامعه به حدی است که سازمان‌های بین المللی مانند یونسکو آن را چون ابزاری برای ایجاد صلح و دوستی به کار می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه