نوجوانان و فرایند جامعه‌سازی

Program Picture

خبرنگار

نوجوانان و فرایند جامعه‌سازی
۲۶ خرداد ۱۴۰۰

گفتگو با: خانم سارا لوئی، جامعه شناس و فعال اجتماعی.

نوجوانی و یا دوران انتقال از کودکی به جوانی از مهم‌ترین سال‌های زندگی یک فرد خوانده شده، که مسیر زندگی او را جهت می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه