Program Picture

کروکی

اهمیت فعالیت‌های جامعه‌سازی

۱۸ فروردین ۱۴۰۱

در این قسمت با پرهام اقدسی، مهندس عمران، همراه میشیم و درباره فعالیت‌های جامعه‌سازی که پرهام در اونها شرکت داشته می‌شنویم. پرهام برامون از اهمیت گروه‌های نوجوانان برای کمک به رشد روحانی و ذهنی آنها میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه