کروکی

Program picture

کروکی

کروکی نقشه کامل و با جزییات راه نیست ولی قراره یه طرح کلی از مسیر رو مقابل‌مون قرار بده. ما هر بار تو این برنامه با یکی از مهمانان‌مون همسفر می‌شیم و با هم درباره موضوعاتی که فکر می‌کنیم دغدغه این روزای خیلی از ماهاست گپی می‌زنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه