Program Picture

کروکی

بهداشت عمومی

۱۴ فروردین ۱۴۰۱

در این قسمت با نیلوفر آگاه، متخصص بهداشت عمومی، همراه میشیم و درباره تاثیر حفظ محیط زیست بر روند رشد و توسعه جامعه انسانی گپی می‌زنیم. نیلوفر برای ما از چالش‌های موجود برای دستیابی به جهانی سبزتر میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه