Program Picture

کروکی

مفهوم استقامت سازنده

۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

در این قسمت با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار، همراه میشیم و درباره مفهوم استقامت سازنده گپی می‌زنیم. ساناز که دانش آموخته دانشگاه بهائی در ایرانه برامون از رویکرد جامعه بهائی ایران در برابر تبعیض سیستماتیک در این کشور میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه