اهمیت تاریخی سال ۲۰۲۱

Program Picture

این روزها

اهمیت تاریخی سال ۲۰۲۱
۱۵ دی ۱۳۹۹

امسال صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء، قهرمان عدالت اجتماعی و سفیر صلح جهانی است، و بهائیان مصمم‌تر از پیش؛ برای ساخت جهانی بهتر تلاش می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه