آمدن ملّا علی بسطامی

آمدن ملّا علی بسطامی
فروردین ۲۱, ۱۳۹۶

ماندانا: درسته. به اونجا رسیدیم که صبح شد و ملاحسین از منزل حضرت باب بیرون اومد.
نبیل: بله، ملّا حسین برای میرزا احمد قزوینی تعریف کرده که …

ثبت نام در خبرنامه