Program Picture

فیلم‌ها

آتش و طلا

۰۴ شهریور ۱۴۰۲

«آتش و طلا» داستان دو جوان ایرانی است که شرایط پیرامون خود را به چالش کشیده‌اند و توانسته‌اند بر جامعه‌ی خود تأثیر مثبتی بگذارند. والدین هر دوی آنها پناهنده بودند، هر دو خانواده ایران را بعد از انقلاب ترک کردند و هر دو داستان شبیه به تجربۀ هر روزه همۀ ایرانیان هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه