آب در کوزه و ما

program picture

آب در کوزه و ما

بهشته که مادری است جوان، و دختر خردسالی به نام شانیا دارد، بسیار نگران مشکلات تربیتی فرزند خود است. او که خود نیز در کودکی مشکلات فراوانی را تجربه کرده نمی‌خواهد فرزندش هم چون او دچار همان دغدغه‌ها یا مشکلات بیشتری شود. ولی در اولین روز مدرسه شانیا اتفاقاتی رقم می‌خورد که زندگی شانیا و حتی خود بهشته را بسیار تغییر داده و او و خانواده‌اش را با تجربیات بسیار هیجان‌انگیز و شیرین روبرو می‌کند …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه