تقویت موازین ادراک، جبر و اختیار

Program Picture

مسیر سبز

تقویت موازین ادراک، جبر و اختیار
۱۷ شهریور ۱۳۹۷

گفت و گوی نیوشا راد، مجری، و کارشناس برنامه‌ «مسیر سبز» جناب احسان رحیمی در رابطه با آمادگی برای ازدواج از دیدگاه دیانت بهائی در این هفته هم ادامه پیدا می‌کند با موضوع تقویت موازین ادراک، جبر و اختیار.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه