جمع‌بندی قسمت‌های پیشین

Program Picture

مسیر سبز

جمع‌بندی قسمت‌های پیشین
۰۳ آذر ۱۳۹۷

در این آخرین قسمت، جمع‌بندی گفتگوهای پیشین انجام می‌پذیرد. با این قسمت هم همراه می‌شوید با نیوشا راد و کارشناس برنامه جناب احسان رحیمی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه