ادامه‌ از قسمت پیش؛ چهار اصل دیگر برای ازدواج

Program Picture

مسیر سبز

ادامه‌ از قسمت پیش؛ چهار اصل دیگر برای ازدواج
۰۵ آبان ۱۳۹۷

در دو قسمت گذشته سه اصل اولیه‌ ازدواج مورد بررسی قرار گرفت. این بار هم نیوشا راد و جناب احسان رحیمی درباره‌ اصول دیگر ازدواج از دیدگاه بهائی صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه