Program Picture

آیین آینه

هدف از زندگی
۳۱ شهریور ۱۴۰۲

در این قسمت از آئین آینه دست و دلم با هم همراه شدند تا برای شما چیزهایی بگم که خیلی وقت پیش باید می‌گفتم. گاهی درد و دل کردن با یک دوست ناشناس هم می‌تونه خیلی دل‌گرم‌کننده باشه. به یک انسان دیگه برسی و بگی: راستی به نظر تو ما انسان‌ها واقعا فقط و فقط حیوانات ناطق هستیم و یا اشرف مخلوقات؟ فکر می‌کنی هدف خلقت چیه؟ اصلا به‌ نظرت هدفی وجود داره؟ به‌ نظرت چه فرقی می‌کنه به عالم پس از مرگ فکر کنیم، یا باور داشته‌ باشیم که تمام زندگی در این دنیاست؟ آنیتا هم مثل خیلی از شما پر از سوال بی‌جوابه؛ اما فکر می‌کنه قرار نیست در این دو روز دنیا به پاسخ کاملی برسه بلکه در جاده‌ جست‌وجو بودن، در کنار انسان‌های دیگه، خودش تمام معنی زندگی‌ هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه