کتاب: روزها در راه

Program Picture

آیین آینه

کتاب: روزها در راه
۲۱ مهر ۱۴۰۲

در این قسمت از آئین آینه آنیتا کتابی معرفی می‌کند از شاهرخ مسکوب به نام «روزها در راه» که شامل یادداشت‌های روزانه و رویارویی‌های وی است با چالش‌های فکری خودش؛ از شاخص‌ترینِ این چالش‌ها مرگ است. یکی از پرسش‌هایی که این اندیشمند در آثار دیگرش نیز بسیار ظریف به آن می‌پردازد را می‌توان به این شکل مطرح کرد که آیا می‌شود چون اسفندیار و سیاوش قهرمان بود اما به دنبال راهی گشت تا بدون مردن، جاودان شد و هم‌چنان در راه حقیقت استوار ماند؟ آیا امروز سرکشیدن جام شوکران را باید جلوه‌ای جدید بخشید و یا در ایثار و گذشتن از جان و شور و نشور است که حقیقت، مجال ظهور پیدا می‌کند؟ شاهرخ مسکوب پاسخی قطعی به ما نمی‌دهد اما با انتخاب‌هایش در زندگی شخصی‌، می‌توان دریافت دشواری‌هایی چون بیماری و تنگ‌دستی و از جایی به‌ بعد غربت به عنوان یک رانده‌شده از وطن، چگونه ذهن او را از جست‌‌‌‌وجوی حقیقت باز نداشت. باید مسکوب را خواند چرا که او توصیف‌های عاشقانه‌اش از وطن را لباس نژادپرستی یا تعصب نمی‌پوشاند؛ و باید مسکوب خواند چرا که بیابان‌ها و کوی و برزن‌های زبان فارسی را می‌داند. وی نه‌ تنها نویسنده و اندیشمند، که مترجم نیز بود و به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین شاهنامه پژوهان ایرانی شناخته می‌شود که مجبور به ترک وطن شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه