موج تازه سرکوب بهائیان در ایران

Program Picture

خبر هفت

موج تازه سرکوب بهائیان در ایران
۰۳ شهریور ۱۴۰۲

در خبر ۷ این هفته باهم بخش‌های دیگری از بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی رو مرور می‌کنیم که به موج تازه سرکوب بهائیان در ایران می‌پردازه. این بیانیه با اشاره به بازداشت‌های جدید تعداد بهائیان دستگیرشده یا زندانی در هفته‌های اخیر در ایران را تقریباً ۶۰ مورد اعلام می‌کنه و در ادامه توضیح می‌ده که در همین مدت، هم‌چنین بیش از ۲۶ بهائی محکومیت‌های حبس دریافت کرده اند که ممکن است هر لحظه اجرا شوند. علاوه بر این، ۱۸ بهائی نیز بازجویی شده اند. ۵۹ کسب و کار متعلق به بهائیان توسط مقامات پلمپ شده و خانه‌های ٩ نفر دیگر مورد یورش و تفتیش قرار گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه