بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی

Program Picture

خبر هفت

بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی
۲۷ مرداد ۱۴۰۲

در خبر ۷ این هفته، با هم بخش‌هایی از بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی رو مرور می‌کنیم که به موج تازه سرکوب بهائیان در ایران می‌پردازه. این بیانیه با اشاره به دستگیری‌های اخیر و صدور احکام سنگین برای بهائیان ایران، از روند رو به افزایش این آزار و اذیت سیستماتیک، ابراز نگرانی می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه