قسمت ۱۷۰

Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۷۰
۱۰ شهریور ۱۴۰۲

در قسمت صد و هفتادم از پادکست هفت، با هم مروری داریم بر بخش پایانی بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی که به دلیل شروع موج تازه سرکوب بهائیان در ایران منتشر شده. در ادامه برای روشن شدن ابعاد مختلف این سرکوب با سه مهمان ویژه همراه خواهیم شد. ابتدا به سراغ سخن‌گوی جامعه جهانی بهائی آقای دکتر فرهاد ثابتان می‌ریم و در خصوص اتفاقات اخیر ازشون می‌شنویم. در ادامه با هنرمند و خواننده بهائی، خانم سنبل طائفی همراه می‌شیم و درباره موزیک ویدئو «یک روز» که بر اساس ترانه‌ای از خانم مهوش ثابت، یکی از بهائیان زندانی در ایران ساخته شده گپی می‌زنیم. در نهایت با خانم پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر، درباره نگرانی‌های فعالان حقوق بشر در خصوص موج تازه سرکوب دگراندیشان در ایران گفتگو می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه