Program Picture

پادکست هفت

ابعاد مختلف سرکوب بهائیان در ایران

۱۰ شهریور ۱۴۰۲

در اولین بخش از گفتگوی امروز با آقای دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، همراه میشیم و درباره ابعاد مختلف سرکوب بهائیان در ایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر می‌شنویم. دکتر ثابتان با اشاره به اتهامات واهی که برای این دستگیری‌ها و سرکوب بهائیان عنوان شده بیان می‌کنند که در هیچ یک از موارد جرمی از سوی پیروان آئین بهائی رخ نداده و صرفا این افراد به دلیل باورهای دینی خود مورد آزار و اذیت واقع شده‌اند. دکتر ثابتان اشاره می‌کنند که به نظر می‌رسد بعد از استقبال چشمگیر از کمپین داستان ما یکیست که چندی قبل از سوی جامعه جهانی بهائی به منظور آگاهی‌رسانی برای دستیابی به برابری جنسیتی راه‌اندازی شد حکومت ایران فشار گسترده‌تری را بر روی بهائیان این کشور اعمال کرده. دکتر ثابتان هم‌چنین عنوان می‌کنند که این سرکوب‌ها محدود به جامعه بهائی نیست و طیف وسیعی از دگراندیشان در این کشور را هدف قرار دا‌ده است.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه