درباره رویکرد برخی گروه‌های تحت ستم برای ایجاد تغییر

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره رویکرد برخی گروه‌های تحت ستم برای ایجاد تغییر
۱۴ خرداد ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، درباره رویکرد برخی گروه‌های تحت ستم برای ایجاد تغییر در جوامع خود گپی می‌زنیم. سهند برامون از چالش‌های پیش روی این افراد برای ماندن و ساختن جامعه به جای تن دادن به مهاجرت اجباری میگه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه