درباره دیدگاه‌های مختلف معرفت‌شناسان

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره دیدگاه‌های مختلف معرفت‌شناسان
۰۴ تیر ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با بهاره اردستانی، پژوهشگر در حوزه فلسفه، درباره دیدگاه‌های مختلف معرفت‌شناسان گپی می‌زنیم. بهاره برامون از تحری حقیقت، یکی از تعالیم اساسی آئین بهائی میگه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه