خواستگاری شهاب در دفتر قاضی کهنسال

Program Picture

کوچه - فصل ۲

خواستگاری شهاب در دفتر قاضی کهنسال
۳۰ فروردین ۱۳۹۸

شهاب و پدر و مادرش با ستاره در دفتر حاجی کهنسال ملاقات کردن. فروغ، از قاضی پرونده همسرش، کسی که کامران رو به دلیل بهائی بودن به ۵ سال حبس محکوم کرده بود، ستاره رو خواستگاری کرد. ستاره هم در جواب، با شجاعت، در حضور پدرش تمام حرف‌های دلش رو میزنه. عکس العمل حاجی کهنسال به تمام این‌ها چه خواهد بود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه