چرا بهائیان در ایران مورد اذیت قرار می‌گیرن؟

Program Picture

کوچه - فصل ۲

چرا بهائیان در ایران مورد اذیت قرار می‌گیرن؟
۱۷ اسفند ۱۳۹۷

گفتگوی اسکایپی شهاب، محسن، حسین، و بهمن حسابی داغ میشه و تصمیم‌ می‌گیرن که همگی به سوالای همدیگه جواب بدن. کمی درباره معنی شعر شال گردن بهمن صحبت می‌کنند. محسن برای اولین بار راجع به ستاره می‌شنوه و حسین به دنبال اینه که بفهمه چرا بهائیان در ایران مورد اذیت قرار می‌گیرن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه