Program Picture

کلمات مکنونه

فقره شصت و هشتم
۱۶ خرداد ۱۴۰۰

ای گیاه خاک

چگونه است که با دست آلوده به شکر مباشرت جامه خود ننمائی و با دل آلوده به کثافت شهوت و هوی معاشرتم را جوئی و به ممالک قدسم راه خواهی؟ هیهات هیهات عمّا أنتم تریدون.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه