Program Picture

کلمات مکنونه

فقره پنجم
۰۸ بهمن ۱۳۹۸

ای پسر خاک

به راستی می‌گویم غافل‌ترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود تفوّق جوید. بگو ای برادران به اعمال خود را بیارائید نه به اقوال.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه