برادری به نام خسرو

Program Picture

کافه هنر

برادری به نام خسرو
۲۸ تیر ۱۳۹۸

کافه هنر امروز نگاهی خواهد داشت به فیلمی ایرانی با بازی بازیگرانی توانمند در این عرصه هنری فیلم برادرم خسرو محصول سال ۱۳۹۴ خورشیدی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه