سلما، فیلمی درباره مارتین لوتر کینگ

Program Picture

کافه هنر

سلما، فیلمی درباره مارتین لوتر کینگ
۲۲ دی ۱۳۹۶

سلما فیلمی که در مورد مبارزه طولانی و خستگی ناپذیر مارتین لوتر کینگ برای کسب حقوق شهروندی ساخته شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه