رقصی در میانه گرگ‌ها

Program Picture

کافه هنر

رقصی در میانه گرگ‌ها
۱۸ مرداد ۱۳۹۸

برنامه امروز نگاهی دارد به روز بین المللی مردم بومی جهان، پس به این مناسبت، در کافه هنر امروز نگاهی داریم به فیلم رقصنده با گرگ‌ها، فیلمی حماسی وسترن محصول سال ۱۹۹۰ آمریکا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه