هنر ثبت لحظه‌ها

Program Picture

کافه هنر

هنر ثبت لحظه‌ها
۰۸ شهریور ۱۳۹۸

در این قسمت، کافه هنر، از هنر ثبت لحظه‌ها براتون میگه، هنری که با ثبت و ایجاد یک تصویر شکل میگیره، فرآیندی که به وسیله، دریافت و ثبت نور بر روی یک سطح حساس به نور شکل میگیره، و آن چیزی نیست جزء هنر عکاسی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه