رمان کوری نوشته ساراماگو

Program Picture

کافه هنر

رمان کوری نوشته ساراماگو
۰۳ آبان ۱۳۹۸

رمان کوری نوشته ساراماگو که در سال ۱۹۹۸ جایزه نوبل ادبیات را به‌ دست‌ آورد. این رمان از کوریِ آدم‌ها سخن گفته‌ است. به گفته ساراماگو، این کوری واقعی نیست و تمثیلی از کور شدن عقل انسان‌هاست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه