رمان بابا لنگ دراز

Program Picture

کافه هنر

رمان بابا لنگ دراز
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

در کافه هنر امروز از رمانی خواهیم گفت به قلم نویسنده معروف آمریکایی که شاید خیلی از شما برای یک بار هم که شده اونو خوندید و از خوندنش لذت بردید. رمان بابا لنگ دراز اثر جین وبستر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه