سافرجت، درامی تاریخی در مورد مبارزه‌ زنان بریتانیا

Program Picture

کافه هنر

سافرجت، درامی تاریخی در مورد مبارزه‌ زنان بریتانیا
۱۷ اسفند ۱۳۹۷

به گفته مدیر جشنواره فیلم لندن، سافرجت، فیلمی است که به وسیله‌ زنان بریتانیایی درباره‌ زنان بریتانیایی که برای تغییر تاریخ تلاش کردند ساخته شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه