نگاهی اجمالی به ژانر کمدی

Program Picture

کافه هنر

نگاهی اجمالی به ژانر کمدی
۰۵ بهمن ۱۳۹۷

در این هفته کافه هنر با رویکردی به روز جهانی خنده بر آنه تا نگاهی اجمالی به یکی از ژانرهای سینما داشته باشه، ژانری که شاید بشه گفت خود عاملی برای خنده و خندیدنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه