روزی به یاد عطار

Program Picture

چند ثانیه با شما

روزی به یاد عطار
۲۳ فروردین ۱۳۹۸

روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری چه روزی است؟ بیست و پنجم، فروردین ماه در تقویم رسمی کشورمون ایران، به نام عطار نیشابوری نامگذاری شده و همه ساله در چنین روزی مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف نامی برگزار میشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه