یوگایی از نوع خنده

Program Picture

چند ثانیه با شما

یوگایی از نوع خنده
۰۵ بهمن ۱۳۹۷

در چند ثانیه این هفته از یوگا میگیم، ورزشی که توسط هندوها و در شبه قاره هند به وجود اومد، ورزشی جسمی و فکری. ولی آیا تا به حال از یوگای خنده چیزی شنیدید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه