بحران کنونی پناه‌جویان در اروپا

Program Picture

چند ثانیه با شما

بحران کنونی پناه‌جویان در اروپا
۰۱ تیر ۱۳۹۷

بحران کنونی پناه جویان در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال بی سابقه بوده. سال ۲۰۱۵ نشان داد که اتحادیه اروپا با وجود اقدامات متعدد در مقابل این بحران دچار اختلاف و دو دستگی شده و قادر به اتخاذ سیاست‌های واحدی نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه