ماه تاریخ سیاه‌پوستان

Program Picture

چند ثانیه با شما

ماه تاریخ سیاه‌پوستان
۲۵ بهمن ۱۳۹۸

در مقاله‌ای این چنین آمده: در سال 1926 میلادی یک استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ که سیاه‌پوست بود، احساس کرد که تاریخ سیاه‌پوستان و آن چه که بر آن‌ها در آمریکای شمالی گذشته، کم کم داره به فراموشی سپرده میشه، مخصوصا دانش آموزان در مدرسه چیزی در این باره نمی‌آموزند. لذا جنبشی را برای بزرگداشت خاطره سیاهان به راه انداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه