Program Picture

چند ثانیه با شما

برده‌داری مدرن
۱۰ آذر ۱۳۹۶

بنا بر تخمین چندین سازمان مدافع حقوق کارگران و ضد برده‌داری، تعداد قربانیان “برده‌داری مدرن” در جهان در سال گذشته میلادی ۲۰۱۶ به بیش از ۴۰ میلیون نفر رسیده!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه