Program Picture

چند ثانیه با شما

استوار چون کوه
۲۲ آذر ۱۳۹۸

به دنبال بزرگداشت سال بین المللی کوه‌ها در سال (2002) میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژانویه 2003 روز 11 دسامبر (20 آذر) را به عنوان روز جهانی کوهستان تعیین کرد و از سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) دعوت کرد تا مسئولیت هماهنگی این روز رو در سطح جهان برعهده بگیره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه